برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خنج

/xanj/

مترادف خنج: غنج، عشوه، غمزه، کرشمه، ناز، سرور، شادی، طرب، عیش، بهره، سود، فایده، نفع، خوش، دلپذیر، نیکو
خنج. [ خ َ ] (ص ) باطل. ضایع. (ناظم الاطباء). بیهوده. (یادداشت بخط مؤلف ) :
بسی راندی از گفت بی سود و خنج
اگر پاسخ سرد یابی مرنج.
اسدی (گرشاسب نامه ).
|| (اِ) نصیب. (یادداشت بخط مؤلف ) :
گرت من ستایش نگویم مرنج
که بهره ندارم ز گنج تو خنج.
ازرقی (از آنندراج ).
شعر و شطرنج همی دانی و بس
زین دو سه بازی وزآن بیتی پنج
نه در آن داری از حکمت بهر
نه درین داری از فکرت خنج
زین وزان چند بود بر که و مه
مر ترا کشی و فیریدن و غنج.
سوزنی.
|| سود. نفع. (ناظم الاطباء) :
مرا هرچه ملک و سپاه است و گنج
همه آن تست و ترا زوست خنج.
عنصری.
گرگی که تو بی نفعی و بی خنج ولیکن
خود روز و شب اندر طلب نفعی و خنجی.
ناصرخسرو.
چکنی علم در میانه ٔ گنج
کار باید که کار دارد خنج.
سنائی.
بهر پاس است مار بر سر گنج
نز پی آنکه گیرد از وی خنج.
سنائی.
|| راحت. استراحت. (ناظم الاطباء) :
ای مایه ٔ طربم و آرام روز و شبم
من خنج تو طلبم و تو رنج من طلبی.
عنصری.
من طالب خنج تو شب و روز
اندر پی کشتنم چرایی.
عنصری.
|| شادی. (ناظم الاطباء) :
ملک آباد به ز گنج روان
شادی تن نداد خنج روان.
سنائی.
|| ناز. عشوه. کرشمه. || آواز. رقص. طرب. عیش. || گم شده. || آوازی که هنگام مجامعت از بینی آدمی برمی آید. (ناظم الاطباء). || نام درختی است. (یادداشت مؤلف ) : و اندر او [ ناحیت گوزگانان ] درختی است خنج خوانند و چوب وی هرگز خشک نشود و نرم بود چنانکه بر او گره توان افکندن. (حدود العالم ). و این ناحیت [ خرخیز ] مشک بسیار افتد و مویهای بسیار و چوب خدنگ و چوب خنج و دسته ٔ کارد ختو خیزد. (حدود العالم ).

خنج. [ خ ُ ] (اِ) بوم. جغد. (ناظم الاطباء).

خنج. [ خ ُ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای شش گانه ٔ بخش مرکزی شهرستان لار است بحدود و مشخصات زیر: شمال :دهستان بیدشهر و بنارویه و افرز از شهرستان فیروزآباد، ...
خنج
( اسم ) آوازی که وقت جماع از بینی و گلوی شخص بر آید .
دهی است از دهستان نیم بلوک بخش قاین شهرستان بیرجند دارای ۲٠۵ تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و زعفران و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه مالرو است .
خنج پال
شهری بوده بر جنوب فارس میان شهر لار و بندر سیراف و آنرا حنجپال بحائ مهمله نیز گویند .
خنج خنج
آوازی که هنگام مجامعت از بینی آدمی بر می آید .
خنج خنج
آوازی که هنگام مجامعت از بینی آدمی بر می آید .
خنجا خنج
پر مملو
شش خنج
گردکانی باشد که درون آن را خالی کنند و به جهت بازی قمار پر از سر سازند .
خنج
(خَ) (اِ.) ۱ - شادی، طرب . ۲ - نفع، فایده .
شش خنج
( ~ . خَ) (اِ.) گردکانی باشد که درون آن را خالی کنند و به جهت بازی قمار پر از سرب سازند.
خنج
۱. شادی، طرب: ای مایهٴ طربم و آرام روز و شبم / من خنج تو طلبم تو رنج من طلبی (عنصری: ۳۵۴).
۲. نفع، فایده، سود، بهره: گرت من ستایش نگویم مرنج / که بهره ندارم ز گنج تو خنج (ازرقی: مجمع الفرس: خنج).
۳. نازوعشوه، غنج.
امراله مهماندوست
1- حرف اینجانب از کودکی این بوده است که مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود آرزوی اینجانب از کودکی این بوده است تا جلو مقدار … متر مکعب آبی را که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود را در محلی به نام تنگه بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را با احداث بند یا سدی خاکی بگیرم تا این روزهای بارندگی در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را به پائیز و زمستان های طلایی و بهار و تابستان پرمحصول در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس تبدیل کنم اینجانب از اینکه مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود سهم خلیجی می شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نام جعلی عربی تبدیل کنند ناراضی هستم اینجانب حتی راضی نیستم تا سرریز مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود سهم خلیجی شود که می خواهند نام آن را به جای فارس به نام جعلی عربی تبدیل کنند اینجانب در نظر دارم با تغییر مسیر سرریز مقدار … متر مکعب از آبی که بیش از ۹۵ % از آبی است که در بارندگی ها باعث جاری شدن سیل و طغیان رودخانه در بخش محمله شهرستان خنج استان فارس می شود که از محلی به نام بیدزرد در بالادست روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس جاری می شود را سهم دریاجه فصلی در شهر خنج شهرستان خنج استان فارس نمایم. بعد از آن روستای ابوالفضل (ع) دهستان چاه طوس بخش محمله شهرستان خنج استان فارس را می توانم به مقصد فصل های پائیزی و زمستانی مسافران از سراسر کشور و فصل های بهار و تابستان پرمحصول تبدیل نمایم.
2- حرف اینجانب از تاریخ 1370/12/22 که کارمند اداره آب و فاضلاب شهری بخش خنج شده ام که تا تاریخ 1376/00/00 یا هم اکنون که دوست دارم تا کارمند امور آب و فاضلاب شهری شهرستان خنج باشم آرزویم پیگیری احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری برای شهرهای خنج و فیشور بوده است آرزویم پیگیری احداث تصفیه خانه فاضلاب روستایی برای روستاهای واقع دراطراف دریاچه کفه خنج بوده است چون با آب مناسبی که از تصفیه فاضلاب شهرها و روستاهای اطراف دریاچه کفه خنج به دست می آید می شود کمربند سبزی را به طول 18 کیلومتر و عرض 8 کیلومتری دراطراف مساحت 130 کیلومتری اطراف دریاجه کفه خنج احداث کرد و شهر خنج را به مقصد فصل های پائیزی و زمستانی مسافران از سراسر کشور و فصل های بهار و تابستان پرمحصول تبدیل کرد.
امراله مهماندوست
امام علی (ع) می فرمایند : کسی که آب و خاک یعنی نیروی طبیعی دارد و نیروی انسانی خود را برای بهره برداری به کار نمی بندد و با فقر و گدایی می گذراند نفرین و لعنت بر او باد.
امراله مهماندوست
کلاس اول ابتدایی (قبل از انقلاب) بودم که خانم گشاده رو یا زیبا که احتمالا از اهالی شهر لار مرکز شهرستان لارستان یا شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم بودند خیلی مختصر اما با توجه به قدرت سرکوب حکومت شاهنشاهی حاکم بر کشور ایران احتمالا تمام توان ایشان بوده است اینجانب را با مرحوم امام خمینی و کاری که می خواهد انجام دهد (انقلاب اسلامی) آشنا کردند بعد از انقلاب اسلامی کار خود را برای انقلاب اسلامی در شهر خنج با از بین بردن مقداری اقلام تبلیغاتی ضد انقلاب شروع کردم که در چند مورد نیز با درگیری فیزیکی با افراد ضد انقلاب همراه بود چون که به صورت خودسر بود در جایی نیز ثبت نشده است بعد از آن هم در دوران دفاع مقدس که فعالیتم از زمان تاسیس سپاه پاسداران در شهر خنج تا کمی قبل از هم اکنون در کلان شهر شیراز و شهر جدید صدرا با عضویت بسیجی فعال بیش از دو سال به صورت رزمنده داوطلب بسیجی و یکسال نیز در کمیته انقلاب اسلامی) که تا مرز اسارت و شهادت در دفاع مقدس پیش رفتم اما متاسفانه جانبازی در دفاع مقدس نصیبم شد اینجانب با این سابقه فعالیتی که برای این نظام اسلامی داشته ام می نویسم که ۹۹ درصد از کارهایی که می گویند برای ایثارگران در کشور انجام داده اند یا می دهد تبلیغات دروغین است خیلی دوست دارم تا جزئیات آن را برای مردم ایران بنویسم.
امراله مهماندوست
اینجانب از بنکوی عرب تیره ایگدر طایفه عمله ایل قشقایی هستم که از طرف پدر بزرگ خان محلی (درزمان احمد شاه قاجار) و پدر خان محلی (رضا شاه پهلوی) و خود خان محلی (محمد رضا شاه پهلوی) به جد اینجانب و پدر بزرگ اینجانب و پدراینجانب ظلم نموده اند که درنهایت ظلم به شخص اینجانب می باشد
محمد رضائی
خنج با ضم خ ،
Khonj
در زبان اچمی
( زبان مردم جنوب ایران ، �خور لارستان �
به معنی کنج ، با ضم ک
Khonj
می باشد .

در زبان خوری ,
به زاویه درونی اتاق :
� خنجک ، با ضم خ و رفع ج ،
Khonjak
می گویند .
امراله مهماندوست
دو نوع زمین خوار در کشور ایران وجود دارد ۱- یکی شخص یا اشخاصی که نتواند یا نتوانند به موقع و به اندازه رشوه خود را به کارکنان (الف – اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان … ب – اداره اجازه برداشت آب از زیر زمین در شهرستان … پ – اداره واگذاری زمین برای توسعه کشاورزی در شهرستان … ت – اداره ثبت اسناد املاک در شهرستان … بپردازد یا بپردازند ۲- یکی شخص یا اشخاصی که نتواند یا نتوانند به موقع و به اندازه رشوه خود را به الف – اداره شهرسازی شهرستان … ب – اداره روستا سازی شهرستان … پ – اداره ثبت اسناد املاک شهرستان …بپردازد یا بپردازند این شخص یا اشخاص از طرف مراجع مربوطه به عنوان زمین خوار به اداره دادگستری شهرستان … معرفی می شوند تا درس عبرتی شوند برای ملت بزرگ ایران
امراله مهماندوست
چرا قرارگاه پلیس راه شهرستان های جنوبی استان فارس (قیر و کارزین جهرم لارستان گراش اوز لامرد مهر فراشبند خنج) بایستی در شهر لار مرکز شهرستان لارستان که در گوشه ای از جنوب فارس قرار گرفته است مستقر شده باشد؟
چرا قرارگاه امداد رسانی هوایی (اورژانس هوایی) شهرستان های جنوبی استان فارس (قیر و کارزین جهرم لارستان گراش اوز لامرد مهر فراشبند خنج) بایستی در شهر لار مرکز شهرستان لارستان یا شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم که هر دو در گوشه ای از جنوب فارس قرار گرفته اند مستقر شده باشند؟
چرا اداره کل راه و شهرسازی شهرستان های جنوبی استان فارس (لارستان گراش اوز لامرد مهر خنج) بایستی در شهر لار مرکز شهرستان لارستان که در گوشه ای از جنوب فارس قرار گرفته است مستقر شده باشد؟
چرا …
چرا …
چرا …
چرا …
این که شهر لار مرکز شهرستان لارستان یا شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم محل استقرار ادارات کل خدمات رسانی به شهرستان های جنوبی استان فارس ( قیر و کارزین جهرم لارستان گراش اوز لامرد مهر فراشبند خنج) می باشند اشتباه بزرگ غیر قابل جبرانی است چون از هر طرف که فاصله زمینی و هوایی بین شهر خنج مرکز شهرستان خنج تا شهرستان های جنوبی استان فارس (قیر و کارزین جهرم از مسیر راه جدید دیگ اشکن) لارستان گراش اوز لامرد مهر فراشبند خنج) را که محاسبه کنید از حدود 39 کیلومتر تا 49 کیلومتر می شود اما شهر لار مرکز شهرستان لارستان و شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم در گوشه ای از جنوب استان فارس با فاصله ای بیش از دویست کیلومتری شهرستان های جنوبی استان فارس (قیر و کارزین جهرم لارستان گراش اوز لامرد مهر فراشبند خنج) قرار گرفته اند. متاسفانه کسانی بر شهرستان های جنوبی استان فارس و استان فارس و کشور ایران حکومت می کنند که آسایش مردم عادی (اکثریت مردم) شهرستان های جنوبی استان فارس برایشان مهم نیست اگر بود به جای شهرهای لار مرکز شهرستان لارستان شهر جهرم مرکز شهرستان جهرم بایستی شهرخنج مرکز شهرستان خنج به عنوان محل استقرار ادارات کل برای خدمات رسانی به مردم شهرستان های جنوبی استان فارس (قیر و کارزین جهرم لارستان گراش اوز لامرد مهر فراشبند خنج) قرار می گرفت.


نام نویسی   |   ورود