بانوگشسب

معنی اسم بانوگشسب


اسم: بانوگشسب
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر رستم پهلوان شاهنامه و همسر گیو و مادر بیژن

معنی نام بانوگشسب در لغت نامه دهخدا


-

معنی نام بانوگشسب در فرهنگ لغت معین


-

معنی نام بانوگشسب در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس