رستاک

معنی اسم رستاک


اسم: رستاک
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: به فتح ر ، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید ، زاده ی درخت مو

معنی نام رستاک در لغت نامه دهخدا


رستاک. [ رَ ] (اِ) شاخه ٔ تازه ای که از بیخ درخت برآید. (ناظم الاطباء). شاخ تازه را گویند که از بیخ درخت برآید و به ستاک معروف است. (انجمن آرا) (آنندراج ). شاخ تازه ای را گویند که از بیخ درخت برآید و به این معنی با شین نقطه دار هم آمده است. (برهان ). شاخی باشد که از بن درخت گل و غیره بدر آید و رشتاک نیز خوانند. (فرهنگ اوبهی ). ظاهراً باید تصحیفی از ستاک باشد. رجوع به ستاک شود.

معنی نام رستاک در فرهنگ لغت معین


-

معنی نام رستاک در فرهنگ عمید


رستاک
۱. شاخۀ تازه که از بیخ درخت روییده باشد. ۲. شاخۀ راست و بلند.
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس