رستاک

معنی اسم رستاک


اسم: رستاک
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: به فتح ر ، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید ، زاده ی درخت مو

معنی نام رستاک در لغت نامه دهخدا


رستاک .
[ رَ ] (اِ) شاخه ٔ تازه ای که از بیخ درخت برآید.
(ناظم الاطباء).
شاخ تازه را گویند که از بیخ درخت برآید و به ستاک معروف است .
(انجمن آرا) (آنندراج ).
شاخ تازه ای را گویند که از بیخ درخت برآید و به این معنی با شین نقطه دار هم آمده است .
(برهان ).
شاخی باشد که از بن درخت گل و غیره بدر آید و رشتاک نیز خوانند.
(فرهنگ اوبهی ).
ظاهراً باید تصحیفی از ستاک باشد.
رجوع به ستاک شود.<

معنی نام رستاک در فرهنگ لغت معین


-

معنی نام رستاک در فرهنگ عمید


رستاک
۱. شاخۀ تازه که از بیخ درخت روییده باشد. ۲. شاخۀ راست و بلند.
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس