فرهاد

معنی اسم فرهاد


اسم: فرهاد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی

معنی نام فرهاد در لغت نامه دهخدا


فرهاد.
[ ف َ ] (اِخ ) کوهکن .
مردی است که بنابه روایت کتاب خسرو و شیرین نظامی شغل سنگتراشی داشته و رقیب خسروپرویز در عشق شیرین دختر شاه ارمنستان بوده است .
وی سرانجام جان خود را بر سر این عشق گذاشت و هنگامی که خبر دروغین مرگ شیرین را به او دادند از فراز کوه درغلطید و جان سپرد : .
.
.
فرهاد فریفته ٔ این زن [ شیرین ] شد و خسرو او را به کندن کوه بیستون گماشت .
فرهاد در آن کوه به بریدن سنگ مشغول شد و هر پاره ای که از کوه می برید چنان عظیم بود که امروز صد مردآن را نتواند برداشت .
(ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ).
به تندی چنان اوفتد بر برم که میتین فرهاد بر بیستون .
آغاجی .
تا چند کنی کوهی کو را نبود گوهر در کندن کوه آخر فرهاد نخواهی شد.
خاقانی .
که هست اینجا مهندس مردی استاد جوانی نام او فرزانه فرهاد.
نظامی .
هوسکاری آن فرهاد مسکین نشان جوی شیر و قصر شیرین .
نظامی .
من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم .
سعدی .
شهره ٔ شهر مشو تا ننهم سر در کوه شور شیرین منما تا نکنی فرهادم .
حافظ.
ترکیب ها: - فرهادصفت .
فرهادکش .
فرهادوار.
رجوع به این مدخل ها شود.

فرهاد.
[ ف َ ] (اِخ ) نام یکی از نجبای ایران .
(ولف ) : دگر مهر برزین خراد را سوم مهر برزین فرهاد را.
فردوسی .

فرهاد.
[ف َ ] (اِخ ) نام یک پهلوان ایرانی .
(ولف ).
وی معاصر کیکاوس و در سفر مازندران همراه وی بود : بخواند آن زمان شاه فرهاد را گراینده ٔ گرز پولاد را.
فردوسی .

فرهاد.
[ ف َ ](اِخ ) نام سردار لشکر انوشروان .
(ولف ) : چپ لشکرش را به فرهاد داد بسی پندها بر دلش کرد یاد.
فردوسی .

فرهاد.
[ ف َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش زرند شهرستان ساوه .
جدیدالاحداث و دارای 6 تن سکنه است .
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

فرهاد.
[ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ریوند بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور، واقع در 12هزارگزی جنوب نیشابور.
جلگه ای است معتدل و دارای 132 تن سکنه .
از قنات مشروب می شود.
محصول عمده اش غله و شغل مردم آن زراعت و مالداری است .
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).<

معنی نام فرهاد در فرهنگ لغت معین


-

معنی نام فرهاد در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس