لورا

معنی اسم لورا


اسم: لورا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: یونانی
معنی: نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی

معنی نام لورا در لغت نامه دهخدا


لورا.
(اِ) پنیر تر را گویند.
و آن را دَلَمه پنیر خوانند.
(برهان ).
رجوع به لور شود.

لورا.
(اِخ ) نام محلی نزدیک شهرستانک به کوه البرز در شمال غربی تهران .

لورا.
(یونانی ، اِ) نام آلتی در موسیقی .
چنگ رومی .
(التفهیم ) .
صنج .
چنگ .
و آن کلمه ٔ یونانی است .
|| (اِخ ) نام صورت نهم از نوزده صورت شمالی فلکی قدماست و عرب آن را نسر واقع و نیز سلحفات گویند.
(مفاتیح ).
یکی از صور شمالی و آن چنگ رومی باشد و گاهگاه او را کشف نام کنند.
(التفهیم ).

لورا.
(اِخ ) (آب .
.
.
) نام آبی معدنی به دماوند.
آبهای آن قلیائی است و دارای آهن و آمونیاک نیز هست .

لورا.
(اِخ ) نام رودی که قسمتی از آن در طرف جنوب دشت بیشین که دشتی وسیع در زابلستان است میگذرد و این قسمت از رود مذکور نام همان دشت دارد و در بلوچستان به دریاچه ٔ (باطلاق ) آب ایستاد میریزد.
(یشتها ج 1 ص 200).<

معنی نام لورا در فرهنگ لغت معین


-

معنی نام لورا در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس