کسب درآمد اینترنتی
معنی اسم موژان

اسم: موژان
معنی: موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حال بازشدن است
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس