کیانا

معنی اسم کیانا


اسم: کیانا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: سریانی
معنی: طبیعت

معنی نام کیانا در لغت نامه دهخدا


کیانا.
[ ک َ / کیا ] (سریانی ، اِ) طبایع باشد، فیلسوفان کیاناکیان خوانند.
(لغت فرس اسدی چ هرن ص 5).
طبایع باشد به زبان فلاسفه .
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص 12).
طبایع بود، و کیان نیز خوانند.
(صحاح الفرس ).
طبایع باشد که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست است .
(برهان ).
هر یک از طبایع چهارگانه یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست .
(ناظم الاطباء).
از سریانی کیانا (طبیعت ).
(حاشیه ٔ برهان چ معین ).
طبیعت .
توضیح آنکه در فرهنگها به معنی طبایع (جمع) گرفته اند.
(فرهنگ فارسی معین ) : همه آزادگی همت تو قهر کرده ست مر کیانا را .
خسروی (از لغت فرس چ اقبال ص 12).
رجوع به کیا شود.
|| عناصر اربعه .
(فرهنگ رشیدی ) (انجمن آرا) (آنندراج ).
عناصر اربعه را نیز گویند.
(برهان ).
هر یک از عناصر چهارگانه یعنی آب و خاک و باد و آتش .
(ناظم الاطباء).
|| اصل و بنای هر چیز را گفته اند.
(برهان ).
اصل و بنا و بنیاد هر چیزی .
(ناظم الاطباء).
رجوع به کی [ ک َ / ک ِ ] و کیان شود.
|| مرزبان را هم می گویند که زمین دار باشد.
(برهان ).
مرزبان و زمین دار.
(ناظم الاطباء).
رجوع به کی [ ک َ / ک ِ ] شود.<

معنی نام کیانا در فرهنگ لغت معین


کیانا
(اِ.) 1 - طبیعت ، اصل هر چیز. 2 - هر یک از طبایع چهارگانه .

معنی نام کیانا در فرهنگ عمید


کیانا
۱. طبیعت: همه آزادگی و همت تو / قهر کرده ست مر کیانا را (خسروی: شاعران بی دیوان: ۱۷۲). ۲. هریک از عناصر چهارگانه.
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس