مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Adventure

تلفظ Adventure
تلفظ Adventure به آمریکاییUs : /ædˈvent͡ʃər/   تلفظ Adventure به انگلیسیUk : /ədˈvent͡ʃə/

، n : سرگذشت ، حادثه ، ماجرا ، مخاطره ، ماجراجویی ، تجارت مخاطره امیز ، ، vi ، vt : در معر­ مخاطره گذاشتن ، دستخوش حوادک کردن ، با تهور مبادرت کردن ، دل بدریا زدن ، خود را بمخاطره انداختن

معنی Adventure به فارسی

-

مترادف Adventure

- اسم -
حادثه
accidence , accident , incident , event , adventure , case , phenomenon , fortuity
ماجرا
adventure
مخاطره
adventure , risk , hazard , venture , jeopardy , peril , menace
سرگذشت
event , adventure , narrative , narration , venture , destiny
تجارت مخاطره امیز
adventure
- فعل -
در معرض مخاطره گذاشتن
adventure
دستخوش حوادی کردن
adventure
با تهور مبادرت کردن
adventure
دل بدریا زدن
adventure
خود را بمخاطره انداختن
adventure

معنی کلمه Adventure به انگلیسی

adventure
magazine from the National Geographic Society devoted to outdoor adventure excursions
escapade, exciting experience; risky undertaking
dare, participate in an exciting experience; endanger oneself, put oneself at risk
adventure park
park for adventure sports (such as rock climbing, boating, etc.)
adventure story
story of an adventure, heroic story
bold adventure
dangerous adventure, risky activity
romantic adventure
adventure undertaken for romance
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس