معنی کلمه Badge به فارسی

Badge
نشان‌، علامت‌، امضاء و علامت‌ برجسته‌ و مشخص‌.
Badger
(.n): دستفروش‌، دوره‌گرد، خرده‌ فروش‌، (ج‌.ش‌) گورکن‌،
Badger
خرسک‌، شغاره‌(eadiletsum)، (.tv): سربسر گذاشتن‌،
Badger
اذیت‌ کردن‌، ازار کردن‌.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس