معنی کلمه Bush به فارسی

Bush
بوته‌، بته‌، شاخ‌ وبرگ‌.
Bushed
ازبوته‌ پوشیده‌ شده‌.
Bushel
مقیاس‌ وزنی‌ است‌ معادل‌ 4 پک‌ (kcep) و23 کوارتز
Bushel
(strauq)، پیمانه‌ غله‌ ومیوه‌ که‌ درحدود63 لیتر است‌،
Bushel
پیمانه‌، کیل‌، باپیمانه‌ وزن‌ کردن‌.
Bushily
بط‌ورانبوه‌، پرپشت‌.
Bushiness
انبوهی‌، پرپشتی‌.
Bushing
استر برنجی‌ یا فلزی‌، عایق‌، غلاف‌ حیله‌ گردان‌.
Bushwhack
ادای‌ کسی‌ را در اوردن‌، مبارزه‌ کردن‌.
Bushy
انبوه‌، پرپشت‌.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس