معنی کلمه Chant به فارسی

Chant
اهنگ‌ ساده‌ و کشیده‌، مناجات‌، سرود، سرود یا اهنگ‌
Chant
خواندن‌.
Chanter
خواننده‌، سراینده‌، سرود خوان‌ کلیسا.
Chantey
(ytnahc=) سرود ملوانان‌ هنگام‌ کار.
Chanticleer
(kcoc=) خروس‌.
Chanty
(yetnahc=) سرود ملوانان‌ هنگام‌ کار.
chanterelle
قارچزردخوردنی
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس