معنی کلمه Critical به فارسی

Critical
بحرانی‌، انتقادی‌، وخیم‌، نکوهشی‌.
Critical
بحرانی‌، وخیم‌، منتقدانه‌.
Critical Path
مسیربحرانی‌.
Critical Path Method
روش‌ مسیر بحرانی‌.
Critical Value
ارزش‌ بحرانی‌.
critically
ازروی انتقادیاخرده گیری ,باداشتن صلاحیت انتقاد
criticalness
خرده گیری , صلاحیت انتقاد,اهمیت موقع
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس