معنی کلمه Enable به فارسی

Enable
قادر ساختن‌، وسیله‌ فراهم‌ کردن‌، تهیه‌ کردن‌ برای‌،
Enable
اختیار دادن‌.
Enable
توانا ساختن‌، قادر ساختن‌.
Enable Pulse
تپش‌ تواناساز.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس