معنی کلمه Fault به فارسی

Fault
کاستی‌، تقصیر، گناه‌، عیب‌، نقص‌، خط‌ا، اشتباه‌، شکست‌
Fault
زمین‌، چینه‌، گسله‌، تقصیر کردن‌، مقصر دانستن‌.
Fault
عیب‌، نقص‌، تقصیر.
Fault Analysis
تحلیل‌ عیب‌، عیب‌ کاوی‌.
Fault Datagnosis
عیب‌ شناسی‌، تشخیص‌ عیب‌.
Fault Detection
عیب‌ یابی‌.
Fault Free
بی‌ عیب‌، بی‌ نقص‌.
Faultfinder
منقد، عیب‌ جو، خرده‌گیر.
Faultless
بی‌عیب‌، بی‌تقصیر.
Faulty
معیوب‌، عیبناک‌، ناقص‌، مقصر، نکوهیده‌.
Faulty
معیوب‌، ناقص‌.
faultlessly
ازروی بی گناهی - بطوربی عیب
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس