مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Fold

تلفظ Fold
تلفظ Fold به آمریکاییUs : /foʊld/   تلفظ Fold به انگلیسیUk : /fəʊld/

تاکردن یا شدن، تازدن، برگرداندن (روی هم)، بالا زدن، (با تازدن روی هم) جمع کردن (و کنار گذاشتن)، (با: away) روی هم تاکردن، به هم گره زدن، درهم کردن، (پرندگان و هواپیما) بال ها را به سینه چسباندن، بال ها را جمع کردن، در آغوش گرفتن، دربر گرفتن، گذاشتن (در درون پاکت و غیره)، قرار دادن، پیچیدن در، (امریکا - عامیانه) شکست خوردن، (شرکت یا مغازه یا اقدام و غیره) به هم خوردن، تعطیل شدن، برچیده شدن، (عامیانه - معمولا با: up - از درد یا خنده و غیره) دولا شدن، ازحال رفتن، چین، پلیسه، لا، (جمع) لا به لا، شکنج، (خطی که در اثر تاکردن ایجاد می شود) خط شلوار، چین و چروک، (جامه) پیله، پیلی، چروک، (انگلیس) دره ی کوچک، (زمین شناسی) چین، تاخوردگی، شکنه، (دسته ای از مردم دارای عقاید یا علایق مشترک) هم دینان، هم مسلکان، مومنان، پیروان، آغل (گوسفند)، سرپناه، گوسفندگاه، حصار گوسفند، گله ی گوسفند، رمه، دسته یا گله گوسفند، چندان، چند لا، بشکست خود اعتراف کردن، بکسب یا شغل پایان دادن، در اغل کردن، جا کردن، تاه کردن، تاه زدن، تاه خوردن، بهم امیختن

معنی Fold به فارسی

(آشپزی) چیزی را به خوراک افزودن و آهسته به هم زدن (با قاشق)
چشم بستن، کورکردن، با چشم بسته
هشت برابر، هشت چندان، هشت لا
یک برابر
چندلا، چندتا، چندبرابر
گربه ی اسکاتلندی (که گوش هایش به سوی جلو خمیده است)
اغل گوسفند
سه بخشی، دارای سه قسمت، سه برابر، سه لا، سه دفعه، سه مرتبه، سه گانه
دوبرابر، دوچندان، دولا

مترادف Fold

- اسم -
شکن
fold , crease , plica
تاه
fold , ply , plication , plica , plait , tuck , plicae
دسته یا گله گوسفند
fold
چند لاءی
fold
تا
bale , fold
حصار
fort , hag , enclosure , enceinte , fold , barrier , fencing , fence , barracoon , wall , hedge , haw , cramp , kraal , inclosure , paddock
چین
flexure , offset , fold , fringe , frill , crispiness , chitlings , crease , wrinkle , fluting , crimp , chitlins , chitterlings , furbelow , lock , pucker , plication , plica , plait , tuck , pleat
اغل گوسفند
coop , fold , sheepfold , sheepcote
- فعل -
تابیدن
glow , radiate , fold , shine , eradiate , twist , coruscate , sun , glint , glitter
بهم امیختن
shuffle , fold , interfuse , coalesce , commingle , immingle , intermix
پیچیدن
envelop , impact , twinge , fake , wind , resonate , tie up , fold , roll , swathe , wrap , muffle , screw , twist , nest , involve , swab , wattle , reverberate , enfold , complicate , furl , convolve , lap , infold , enwrap , tweak , kink , trindle
در اغل کردن
fold
جا کردن
fold
تا کردن
fold , limber
بشکست خود اعتراف کردن
fold
تاه کردن
ruff , fold , ruffle , ply , lap
تاه زدن
turn , fold , plait
تاه خوردن
fold
بکسب یا شغل پایان دادن
fold

معنی کلمه Fold به انگلیسی

fold
• bend; pleat; crease; depression in the ground, hollow between two hills; yard; pen, sheep enclosure; flock of sheep; church; congregation; group of believers
• bend; be bent; pleat; crease; wrap, enfold, envelop; stir gently; clasp, cross (i.e. the hands or arms)
• -fold combines with numbers to say that something has a particular number of kinds or parts.
• -fold is also used to indicate that something is multiplied a particular number of times.
• if you fold a piece of paper or cloth, you bend it so that one part covers another part.
• if you fold something, you make it into a smaller shape by bending it over on itself several times.
• a fold in a piece of cloth or paper is a bend that you make in it when you put one part of it over another part of it. it is also used to refer to the curved shapes that are formed in a piece of cloth when it is not lying flat.
• the fold is an organization or group towards which people feel a strong sense of loyalty and belonging.
• if you fold a piece of furniture or equipment, you change its shape by bending or closing parts of it.
• if a piece of furniture or equipment folds, you can change its shape and make it smaller by bending or closing parts of it.
• if a business or organization folds, it is unsuccessful and has to close.
• if you fold your arms or hands, you bring them together and cross them or link them.
• see also fold.
• if you fold something up, you make it into a smaller shape by bending it over on itself several times.
fold away
• a fold-away piece of furniture or equipment is one that can be folded into a smaller shape for convenience or storage.
fold one's hands
• rest one hand on top of the other; sit and do nothing
fold up
• double or bend something over upon itself
• a fold-up piece of furniture or equipment is one that can be folded into a smaller shape for convenience or storage.
lacrimal fold
• mucous membranous flap that protects the lower opening of the nasolacrimal duct, hasner's valve
عکس و تصویر Fold
کلمه : Fold
املای فارسی : فلد
اشتباه تایپی : بخمی
عکس Fold : در گوگل

پیشنهاد شما در مورد معنی Fold


افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه کمپو
نرم افزاری مریم
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس