مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Fold

تلفظ Fold
تلفظ Fold به آمریکاییUs : /foʊld/   تلفظ Fold به انگلیسیUk : /fəʊld/

چین ، اغل گوسفند ، دسته یا گله گوسفند ، حصار ، چندان ، چند لا ، بشکست خود اعتراف کردن ، بکسب یا شغل پایان دادن ، در اغل کردن ، جا کردن ، تاه کردن ، تاه زدن ، پیچیدن ، تاه خوردن ، بهم امیختن

معنی Fold به فارسی


چشم بستن ، کورکردن ، با چشم بسته
هشت برابر ، هشت چندان ، هشت لا
چندلا ، چندتا ، چندبرابر
یک برابر
اغل گوسفند
سه برابر ، سه لا ، سه دفعه ، سه مرتبه ، سه گانه
دوبرابر ، دوچندان ، دولا

مترادف Fold

- اسم -
شکن
fold , crease , plica
تاه
fold , ply , plication , plica , plait , tuck , plicae
دسته یا گله گوسفند
fold
چند لاءی
fold
تا
bale , fold
حصار
fort , hag , enclosure , enceinte , fold , barrier , fencing , fence , barracoon , wall , hedge , haw , cramp , kraal , inclosure , paddock
چین
flexure , offset , fold , fringe , frill , crispiness , chitlings , crease , wrinkle , fluting , crimp , chitlins , chitterlings , furbelow , lock , pucker , plication , plica , plait , tuck , pleat
اغل گوسفند
coop , fold , sheepfold , sheepcote
- فعل -
تابیدن
glow , radiate , fold , shine , eradiate , twist , coruscate , sun , glint , glitter
بهم امیختن
shuffle , fold , interfuse , coalesce , commingle , immingle , intermix
پیچیدن
envelop , impact , twinge , fake , wind , resonate , tie up , fold , roll , swathe , wrap , muffle , screw , twist , nest , involve , swab , wattle , reverberate , enfold , complicate , furl , convolve , lap , infold , enwrap , tweak , kink , trindle
در اغل کردن
fold
جا کردن
fold
تا کردن
fold , limber
بشکست خود اعتراف کردن
fold
تاه کردن
ruff , fold , ruffle , ply , lap
تاه زدن
turn , fold , plait
تاه خوردن
fold
بکسب یا شغل پایان دادن
fold

معنی کلمه Fold به انگلیسی

fold
bend; pleat; crease; depression in the ground, hollow between two hills; yard; pen, sheep enclosure; flock of sheep; church; congregation; group of believers
bend; be bent; pleat; crease; wrap, enfold, envelop; stir gently; clasp, cross (i.e. the hands or arms)
fold one's hands
rest one hand on top of the other; sit and do nothing
fold up
double or bend something over upon itself
lacrimal fold
mucous membranous flap that protects the lower opening of the nasolacrimal duct, Hasner's valve
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه کمپو
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس