Generous

تلفظ Generous
تلفظ Generous به آمریکاییUs: /ˈdʒenərəs/
تلفظ Generous به انگلیسیUk: /ˈdʒenərəs/

معنی Generous به فارسی


سخی ، بخشنده ، زیاد

مترادف Generous


صفت
سخی
liberal , big-hearted , charitable , generous , bounteous , bountiful , free-handed
بخشنده
merciful , munificent , generous , bounteous , bountiful , gracious , placable , open-handed , good-hearted , indulgent , large-hearted
زیاد
wide , great , numerous , liberal , manifold , high , thick , vast , rife , heavy , generous , intense , extortionate , copious , fulsome , populous , immane , immoderate , superabundant , supererogatory

معنی کلمه Generous به انگلیسی


generous
benevolent, giving, unselfish; abundant, plentiful, ample
generous person
unselfish individual, giving person, open-handed person
generous tip
large tip, ample gratuity, large reward
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس