مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Gravity

تلفظ Gravity
تلفظ Gravity به آمریکاییUs : /ˈɡrævəti/   تلفظ Gravity به انگلیسیUk : /ˈɡrævɪti/

سنگینی ، ثقل ، جاذبه زمین ، درجه کشش ، وقار ، اهمیت ، شدت ، جدیت ، دشواری وضع

معنی Gravity به فارسی


شتاب جاذبه، شتاب ثقل، شتاب گرانشی (شتاب جسم در اثر قوهی جاذبهی زمین: 980/665 سانتیمتر در ثانیه)
(فیزیک) گرانیگاه، مرکز ثقل
گرانی گاه ، مرکزثقل
شدت با زیادی جاذبه ، گرانی یا جاذبه زیاد
چگالی، گرانش ویژه، وزن مخصوص

مترادف Gravity

- اسم -
شدت
intensity , acrimony , severity , force , gravity , violence , hardness , fury , inclemency , extremity , intension , duress , stringency , vehemence , tensity
جدیت
gravity , action , acting , enthusiasm , impressment
سنگینی
gravity , weight , avoirdupois , heaviness , pressure
اهمیت
matter , significance , emphasis , stress , circumstance , gravity , magnitude , moment , pith , valor , importance , dimension , notability
وقار
gravity , elegance , dignity , solemnity , poise , serenity , solemnization
ثقل
gravity , exertion
جاذبه زمین
gravity
درجه کشش
gravity
دشواری وضع
gravity

معنی کلمه Gravity به انگلیسی

gravity
attractive force which causes all bodies to move toward the center of the earth; weight, heaviness; severity; seriousness; solemnity
acceleration due to gravity
increase in rate of speed due to the effects of gravity
acceleration of gravity
acceleration of a free falling body under the influence of gravity (equal to approximately 32 feet per second)
center of gravity
point where the force of gravity has the most effect
law of gravity
scientific description of the natural force that pulls objects towards the center of the earth
specific gravity
relative weight of matter in contrast to the weight of the water in the volume
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه کمپو
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس