کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه Information به فارسی

Information
اط‌لاع‌، اخبار، مفروضات‌، اط‌لاعات‌، سوابق‌، معلومات‌،
Information
اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار، خبر رسانی‌.
informational
اطلاعی - متضمن - اگاهی
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس