معنی کلمه Negative به فارسی

Negative
(noitagen=) منفی‌، خنثی‌ کردن‌، منفی‌ کردن‌.
Negative
منفی‌.
Negative Feedback
بازخوردمنفی‌.
Negative Film
فیلم‌ منفی‌.
Negative Logic
منط‌ق‌ منفی‌.
negatively
بطور منفی - منفی وار - وارونه
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس