کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه Negative به فارسی

Negative
(noitagen=) منفی‌، خنثی‌ کردن‌، منفی‌ کردن‌.
Negative
منفی‌.
Negative Feedback
بازخوردمنفی‌.
Negative Film
فیلم‌ منفی‌.
Negative Logic
منط‌ق‌ منفی‌.
negatively
بطور منفی - منفی وار - وارونه
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس