paleo arctic or palaeo

معنی paleo arctic or palaeo به فارسی


وابسته بشمال دنیای قدیم

مترادف paleo arctic or palaeo


-

معنی کلمه paleo arctic or palaeo به انگلیسی


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس