معنی کلمه Relationship به فارسی

Relationship
ارتباط‌، نسبت‌، خویشی‌.
Relationship
خویشی‌، وابستگی‌، نسبت‌.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس