Rhetoric

تلفظ Rhetoric
تلفظ Rhetoric به آمریکاییUs: /ˈretərɪk/
تلفظ Rhetoric به انگلیسیUk: /ˈretərɪk/

معنی Rhetoric به فارسی


علم بدیع ، علم معانی بیان ، معانی بیان ، فصاحت وبلاغت ، لفاظی ، خطابت ، قدرت نطق و بیان ، وابسته بعلم بدیع یا معانی بیان

مترادف Rhetoric


اسم
خطابت
address , word , speech , lecture , rhetoric
لفاظی
rhetoric , fustian , verbiage
فصاحت و بلاغت
rhetoric , oratory
علم بدیع
rhetoric , oratory
علم معانی بیان
rhetoric
قدرت نطق و بیان
rhetoric
علم سجع
rhetoric
صفت
معانی بیان
rhetoric
وابسته بعلم بدیع یا معانی بیان
rhetoric

معنی کلمه Rhetoric به انگلیسی


rhetoric
study of the effective use of language; art of speaking and writing effectively; oratory, study of language as a means of persuasion; use of bombastic language, use of unnecessarily florid language
empty rhetoric
meaningless words, empty words
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس