کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه Shit به فارسی

Shit
ریدن‌، گه‌، ان‌، عن‌.
Shittah
(گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالی‌، چگرد.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس