معنی کلمه Stain به فارسی

Stain
لک‌، لکه‌، داغ‌، الودگی‌، الایش‌، ننگ‌، لکه‌ دار کردن‌،
Stain
چرک‌ کردن‌، زنگ‌ زدن‌، رنگ‌شدن‌، رنگ‌ پس‌ دادن‌، زنگ‌ زدگی‌.
Stainable
لکه‌ پذیر، زنگ‌ بردار.
Stainer
ماده‌ رنگرزی‌، لکه‌ دار کننده‌.
Stainless
زنگ‌ ناپذیر، ضد زنگ‌.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس