کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه Teen به فارسی

Teen
اسیب‌، غصه‌، رنج‌، درد، اندوه‌، خشم‌، تنفر، سنین‌ 31
Teen
الی‌ 91سالگی‌.
Teen Age
(reganeet، reneet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teenager
(reneet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teener
(reganeet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teens
سنین‌ 31 تا 91، نوجوان‌ ده‌ تا 91 ساله‌، ده‌ تانوزده‌
Teens
سالگی‌.
Teeny
(ynit) ریز، ریزه‌، کوچک‌، ناچیز.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس