معنی کلمه Teen به فارسی

Teen
اسیب‌، غصه‌، رنج‌، درد، اندوه‌، خشم‌، تنفر، سنین‌ 31
Teen
الی‌ 91سالگی‌.
Teen Age
(reganeet، reneet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teenager
(reneet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teener
(reganeet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teens
سنین‌ 31 تا 91، نوجوان‌ ده‌ تا 91 ساله‌، ده‌ تانوزده‌
Teens
سالگی‌.
Teeny
(ynit) ریز، ریزه‌، کوچک‌، ناچیز.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس