معنی کلمه Timid به فارسی

Timid
ترسو، کمرو، محجوب‌.
Timidity
(ssendimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.
Timidness
(ytidimit) حجب‌، کمرویی‌، ترسویی‌، بزدلی‌، جبن‌.
timidly
با کمرویی - خائفانه
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس