معنی کلمه Trend به فارسی

Trend
الودگی‌ لوزه‌ وحلق‌ وگلو با سیل‌.
Trend
گرایش‌، تمایل‌.
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس