آگهی های تبلیغاتی

معنی کلمه آگهی های تبلیغاتی به انگلیسی


-

مترادف آگهی های تبلیغاتی


اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس