آگهی

معنی آگهی به انگلیسی


flier
advertising , promotion
obituary
classified advertisement
ballyhoo
advertiser
handout

مترادف کلمه آگهی


اسم
assertion
تاکید , مدعی , اعلامیه , اعلان , اگهی , اثبات , ادعا , بیانیه , اظهارنامه , تایید ادعا , اخبار
announcement
خبر , اعلان , اگهی
proclamation
اعلامیه , اعلان , اگهی , بیانیه , انتشار , ابلاغیه
notice
خبر , توجه , اعلان , اگهی , اطلاع , اخطار
advertisement
خبر , اگاهی , اعلان , اگهی
advertising
اعلان , اگهی
ticket
اگهی , برچسب , بلیط , ورقه
annunciation
اگهی , بشارت , اعلام
poster
اعلان , اگهی
caveat
اگهی , اخطار , پیش بینی احتیاطی
indiction
اگهی , اعلام , ارزیابی , مالیات پانزده ساله املاک , دوره پانزده ساله
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس