مترجم

دیکشنری
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

اشاره کردن


تلفظ advert به آمریکاییتلفظ advert به انگلیسی advert
تلفظ gesticulate به آمریکاییتلفظ gesticulate به انگلیسی gesticulate
تلفظ hint به آمریکاییتلفظ hint به انگلیسی hint
تلفظ indicate به آمریکاییتلفظ indicate به انگلیسی indicate
تلفظ motion به آمریکاییتلفظ motion به انگلیسی motion
تلفظ refer به آمریکاییتلفظ refer به انگلیسی refer
تلفظ signal به آمریکاییتلفظ signal به انگلیسی signal
تلفظ touch به آمریکاییتلفظ touch به انگلیسی touch
تلفظ wave به آمریکاییتلفظ wave به انگلیسی wave

معنی اشاره کردن به انگلیسی

allude , designate , mention , notice
nod

مترادف کلمه اشاره کردن

- فعل -
point
نشان دادن ، اشاره کردن ، متوجه ساختن ، گوشه دار کردن ، تیز کردن ، نوک گذاشتن ، خاطر نشان کردن ، نقطه گذاری کردن ، نوک دار کردن
motion
پیشنهاد کردن ، اشاره کردن
mention
اشاره کردن ، ذکر کردن ، نام بردن
hint
اشاره کردن
sign
اشاره کردن ، پاراف کردن ، امضاء کردن
allude
اظهار کردن ، اشاره کردن ، مربوط بودن به ، گریز زدن به
nudge
اشاره کردن ، با ارنج زدن
insinuate
اشاره کردن ، داخل کردن ، تلقین کردن ، به اشاره فهماندن ، بطور ضمنی فهماندن
imply
اشاره کردن ، رساندن ، دلالت ضمنی کردن بر ، اشاره داشتن بر
cue
اشاره کردن ، راهنمایی کردن ، با چوب بیلیارد زدن ، صف بستن
beckon
اشاره کردن ، با اشاره صدا زدن
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس