کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه اشاره کردن به انگلیسی

اشاره کردن
advert , gesticulate , hint , indicate , motion , refer , signal , touch , wave
اشاره کردن به
allude , designate , mention , notice
با سر اشاره کردن
nod
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس