بر حسب

معنی بر حسب به انگلیسی


-

مترادف کلمه بر حسب


حرف اضافه
in
از , روی , توی , با , نزدیک , بالای , بر حسب , به , بطرف , در توی , هنگام , در ظرف , اندر , نزدیک ساحل
at
در , نزدیک , بر حسب , سر , بر , به , بسوی , در نتیجه , بطرف , بنا بر , از قرار , پهلوی , بقرار
to
در , نزد , طرف , بر حسب , در برابر , به , بسوی , پیش , بطرف , برای , سوی , تا نسبت به , روبطرف
according to
مطابق , طبق , بر حسب , بقول , بعقیدهء
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس