تب

معنی کلمه تب به انگلیسی


fever , temperature
foot-and-mouth disease
feverish , pyretic
febrifuge, antipyretic
foot-and-mouth disease
jungle fever
fevered , feverish
rheumatic fever
prickly heat
feverish
thermometer
malaria
dramatics , ecstasy , edge , fire , flush , glow , vigor , vigour
sizzle
fervor
shakes
glow
hay fever
hectic
pyretic
feverish

مترادف تب


اسم
fever
هیجان , تب , مطبقه
pyrexia
تب
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس