کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه تنفس به انگلیسی

تنفس
breath , breather , breathing , intermission , respiration
تنفس اعلام کردن
recess
تنفس دادن
recess
تنفس در ادارات
coffee break
تنفس در جلسه
adjournment
تنفس دهان به دهان
mouth-to-mouth resuscitation
تنفس مصنوعی
artificial respiration
تنفس کردن
breathe , respire
دستگاه تنفس
Aqua-lung
دستگاه تنفس مصنوعی
respirator , resuscitator
افشانه تنفسی
inhalator
تنفسی
respiratory
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس