معنی کلمه تنفس به انگلیسی

تنفس
breath , breather , breathing , intermission , respiration
تنفس اعلام کردن
recess
تنفس دادن
recess
تنفس در ادارات
coffee break
تنفس در جلسه
adjournment
تنفس دهان به دهان
mouth-to-mouth resuscitation
تنفس مصنوعی
artificial respiration
تنفس کردن
breathe , respire
دستگاه تنفس
Aqua-lung
دستگاه تنفس مصنوعی
respirator , resuscitator
افشانه تنفسی
inhalator
تنفسی
respiratory
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس