خبرنگار

معنی کلمه خبرنگار به انگلیسی


correspondent, journalist
foreign correspondent

مترادف خبرنگار


اسم
correspondent
خبرنگار , مخبر , مکاتب , مکاتبه کننده , طرف معامله , طرف مکاتبه
reporter
خبرنگار , مخبر , گزارشگر , مخبر رادیویی
newsman
خبرنگار , روزنامه فروش , گوینده اخبار
newswriter
خبرنگار
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس