عجیب و غریب

معنی کلمه عجیب و غریب به انگلیسی


cranky
freak

مترادف عجیب و غریب


صفت
quizzical
مات , شوخ , عجیب و غریب
exotic
بیگانه , خارجی , عجیب و غریب
odd
غیر عادی , چرند , عجیب , طاق , عجیب و غریب , تک , فرد
freakish
دمدمی , بوالهوس , متلون , عجیب و غریب
rum
عجیب , بد , عجیب و غریب
peculiar
خاص , مخصوص , عجیب و غریب , خصوصی , ویژه , مختص , دارای اخلاق غریب
queer
خل , عجیب و غریب
outlandish
عجیب و غریب , بیگانه وار
oddball
عجیب و غریب
rococo
منسوخ , عجیب و غریب
screwy
خل , گمراه کننده , عجیب و غریب
unearthly
عجیب و غریب , غیرزمینی
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس