مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عجیب و غریب


تلفظ cranky به آمریکاییتلفظ cranky به انگلیسی cranky
تلفظ bizarre به آمریکاییتلفظ bizarre به انگلیسی bizarre
تلفظ curious به آمریکاییتلفظ curious به انگلیسی curious
تلفظ eccentric به آمریکاییتلفظ eccentric به انگلیسی eccentric
تلفظ eerie به آمریکاییتلفظ eerie به انگلیسی eerie
تلفظ eery به آمریکاییتلفظ eery به انگلیسی eery
تلفظ erratic به آمریکاییتلفظ erratic به انگلیسی erratic
تلفظ exotic به آمریکاییتلفظ exotic به انگلیسی exotic
تلفظ fantastic به آمریکاییتلفظ fantastic به انگلیسی fantastic
تلفظ freak به آمریکاییتلفظ freak به انگلیسی freak
تلفظ freakish به آمریکاییتلفظ freakish به انگلیسی freakish
تلفظ grotesque به آمریکاییتلفظ grotesque به انگلیسی grotesque
تلفظ odd به آمریکاییتلفظ odd به انگلیسی odd
تلفظ peculiar به آمریکاییتلفظ peculiar به انگلیسی peculiar
تلفظ queer به آمریکاییتلفظ queer به انگلیسی queer
تلفظ quirky به آمریکاییتلفظ quirky به انگلیسی quirky
تلفظ strange به آمریکاییتلفظ strange به انگلیسی strange
تلفظ weird به آمریکاییتلفظ weird به انگلیسی weird
تلفظ funniness به آمریکاییتلفظ funniness به انگلیسی funniness
تلفظ offbeat به آمریکاییتلفظ offbeat به انگلیسی offbeat
تلفظ outlandish به آمریکاییتلفظ outlandish به انگلیسی outlandish
تلفظ outr به آمریکاییتلفظ outr به انگلیسی outr
تلفظ quizzical به آمریکاییتلفظ quizzical به انگلیسی quizzical
تلفظ singular به آمریکاییتلفظ singular به انگلیسی singular
تلفظ surreal به آمریکاییتلفظ surreal به انگلیسی surreal
تلفظ unaccountable به آمریکاییتلفظ unaccountable به انگلیسی unaccountable
تلفظ uncanny به آمریکاییتلفظ uncanny به انگلیسی uncanny
تلفظ crackpot به آمریکاییتلفظ crackpot به انگلیسی crackpot
تلفظ funky به آمریکاییتلفظ funky به انگلیسی funky
تلفظ screwy به آمریکاییتلفظ screwy به انگلیسی screwy
تلفظ funny به آمریکاییتلفظ funny به انگلیسی funny
تلفظ unearthly به آمریکاییتلفظ unearthly به انگلیسی unearthly
تلفظ way-out به آمریکاییتلفظ way-out به انگلیسی way-out

معنی عجیب و غریب به انگلیسی

مترادف کلمه عجیب و غریب

- صفت -
quizzical
مات ، شوخ ، عجیب و غریب
exotic
بیگانه ، خارجی ، عجیب و غریب
odd
غیر عادی ، چرند ، عجیب ، طاق ، عجیب و غریب ، تک ، فرد
freakish
دمدمی ، بوالهوس ، متلون ، عجیب و غریب
rum
عجیب ، بد ، عجیب و غریب
peculiar
خاص ، مخصوص ، عجیب و غریب ، خصوصی ، ویژه ، مختص ، دارای اخلاق غریب
queer
خل ، عجیب و غریب
outlandish
عجیب و غریب ، بیگانه وار
oddball
عجیب و غریب
rococo
منسوخ ، عجیب و غریب
screwy
خل ، گمراه کننده ، عجیب و غریب
unearthly
عجیب و غریب ، غیرزمینی
پیشنهاد شما در مورد معنی عجیب و غریب

افزونه دیکشنری و مترجم کروم
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس