قد کوتاه

معنی قد کوتاه به انگلیسی


-

مترادف کلمه قد کوتاه


اسم
pygmy
قد کوتاه , ادم کوتاه قد , پیگمی
صفت
puny
ضعیف , کوچک , قد کوتاه , ریزه اندام
lilliputian
قد کوتاه
pygmaean
کوتوله , قد کوتاه , وابسته به پیگمی ها
pygmean
کوتوله , قد کوتاه , وابسته به پیگمی ها
little
پست , مختصر , ریز , کوچک , کوتاه , خرد , بچگانه , اندک , قد کوتاه , کم , جزئی , معدود , ناچیز , حقیر , درخور بچگی
dwarf
قد کوتاه
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس