معنی کلمه مسابقه به انگلیسی

مسابقه
bout , competition , contention , contest , match , race , sport , wrestle
اسب مسابقه
racehorse
امتیاز مسابقه
score
دو مسابقه متوالی
doubleheader
رتبه بندی کردن شرکت کنندگان در مسابقه
seed
زمین مسابقه دو
track
سبقت گرفتن در مسابقه
overtake
فینال در مسابقه
final
فینالیست در مسابقه
finalist
قایق باریک و پارویی برای مسابقه
shell
مسابقه استقامت
marathon
مسابقه بزرگ
grand prix
مسابقه دادن
compete , contend , contest , course , race
نابرابردر مسابقه
mismatch
ناجور در مسابقه
mismatch
نیمه مسابقه
half time
همبازی در مسابقه
partner
کارت امتیازهای مسابقه
score sheet , score card
نتیجه مساوی درمسابقه
tie
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس