مسابقه

مترادف مسابقه


اسم
match
تطابق , تطبیق , حریف , جفت , نظیر , همسر , لنگه , مسابقه , همتا , ازدواج , کبریت , چوب کبریت , حریف کسی بودن , زور ازمایی
game
بازی , سرگرمی , شوخی , شکار , مسابقه , جانور شکاری , یک دور بازی , مسابقه های ورزشی
contest
ستیز , مشاجره , دعوا , رقابت , مسابقه
race
گردش , دور , تبار , طبقه , نژاد , دوران , طایفه , مسابقه , نسل , قوم
competition
هم اوری , رقابت , مسابقه , سبقت جویی , هم چشمی , تفاضل
emulation
تقلید , مسابقه , هم چشمی , پژهان
tourney
مسابقه
racing
رقابت , مسابقه
tournament
مسابقه , مسابقات قهرمانی , تشکیل مسابقات
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس