مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه جدول کلمات کلمات اختصاری کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مسابقه


تلفظ bout به آمریکاییتلفظ bout به انگلیسی bout
تلفظ competition به آمریکاییتلفظ competition به انگلیسی competition
تلفظ contention به آمریکاییتلفظ contention به انگلیسی contention
تلفظ contest به آمریکاییتلفظ contest به انگلیسی contest
تلفظ match به آمریکاییتلفظ match به انگلیسی match
تلفظ race به آمریکاییتلفظ race به انگلیسی race
تلفظ sport به آمریکاییتلفظ sport به انگلیسی sport
تلفظ wrestle به آمریکاییتلفظ wrestle به انگلیسی wrestle

معنی مسابقه به انگلیسی


marathon
grand prix
compete , contend , contest , course , race
racehorse
score
seed
overtake
final
finalist
shell
mismatch
mismatch
half time
partner
score sheet , score card

مترادف کلمه مسابقه

- اسم -
match
تطابق ، تطبیق ، حریف ، جفت ، نظیر ، همسر ، لنگه ، مسابقه ، همتا ، ازدواج ، کبریت ، چوب کبریت ، حریف کسی بودن ، زور ازمایی
game
بازی ، سرگرمی ، شوخی ، شکار ، مسابقه ، جانور شکاری ، یک دور بازی ، مسابقه های ورزشی
contest
ستیز ، مشاجره ، دعوا ، رقابت ، مسابقه
race
گردش ، دور ، تبار ، طبقه ، نژاد ، دوران ، طایفه ، مسابقه ، نسل ، قوم
competition
هم اوری ، رقابت ، مسابقه ، سبقت جویی ، هم چشمی ، تفاضل
emulation
تقلید ، مسابقه ، هم چشمی ، پژهان
tourney
مسابقه
racing
رقابت ، مسابقه
tournament
مسابقه ، مسابقات قهرمانی ، تشکیل مسابقات
افزونه دیکشنری و مترجم کروم
ترجمه آنلاین
فروشگاه آنالی
نرم افزاری مریم
پیام نگار
تبلیغات در دیکشنری آبادیس
دیکشنری آبادیس