یقه

معنی کلمه یقه به انگلیسی


collar
blue-collar
polo neck
low-necked, decollete
plunging neckline
with turndown collar
V-neck
lapel
ruff
with a stand-up collar
V-neck
to sieze someone by the collar

مترادف یقه


اسم
collar
گردن بند , طوق , یقه , گریبان , یخه , جیب
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس