کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه یقه به انگلیسی

یقه
collar
دست به یقه شدن
grapple , hustle , roughhouse
دست به یقه شدن با کسی
scuffle
گل یقه زنانه
brooch
یقه آبی
blue-collar
یقه اسکی
polo neck
یقه باز
low-necked, decollete
یقه باز زنانه
plunging neckline
یقه برگردان
with turndown collar
یقه به شکل V
V-neck
یقه پالتو
lapel
یقه چین دار
ruff
یقه عربی
with a stand-up collar
یقه هفت
V-neck
یقه کسی را گرفتن
to sieze someone by the collar
آداب دان و خوش سلیقه
decorous
استخوان شقیقه
temporal bone
باسلیقه
tasteful, tactful in addition, moreover
بدسلیقه
crass
بی مضایقه
lavish , unsparing
حدیقه
garden
خوش سلیقه
dressy , poetic , tasteful
در مضیقه قرار دادن
squeeze , straiten
در مضیقه گذاشتن
stint
در کار خود ماهر و خوش سلیقه
artist
دقیقه
M , minute
دقیقه شمار
minute-hand
رفیقه
lovers
سلیقه
taste, tact
شقیقه
temple, hemicrany, megrim
صدیقه
truthful or pious
طریقه
method , manner, pattern , system , track , wise
عتیقه
antique, relic, old or antiquated
عتیقه شناس
antiquarian , antiquary
مضایقه
sparing
مضایقه کردن
scrimp , spare , stint
مضیقه
distress , extremity , hardship , pinch , shortage , squeeze , strait , straitjacket
مضیقه مالی
encumbrance
هم سلیقه
like-minded
وابسته به عتیقه ها و آثار باستانی
antiquarian
وثیقه
security, bond, written undertaking
وثیقه دادن
pledge , mortgage , deposit
کج سلیقه
of bad tastes or tacts, awkward ill-natured
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس ورزش 11 پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس