معنی کلمه یقه به انگلیسی

یقه
collar
دست به یقه شدن
grapple , hustle , roughhouse
دست به یقه شدن با کسی
scuffle
گل یقه زنانه
brooch
یقه آبی
blue-collar
یقه اسکی
polo neck
یقه باز
low-necked, decollete
یقه باز زنانه
plunging neckline
یقه برگردان
with turndown collar
یقه به شکل V
V-neck
یقه پالتو
lapel
یقه چین دار
ruff
یقه عربی
with a stand-up collar
یقه هفت
V-neck
یقه کسی را گرفتن
to sieze someone by the collar
آداب دان و خوش سلیقه
decorous
استخوان شقیقه
temporal bone
باسلیقه
tasteful, tactful in addition, moreover
بدسلیقه
crass
بی مضایقه
lavish , unsparing
حدیقه
garden
خوش سلیقه
dressy , poetic , tasteful
در مضیقه قرار دادن
squeeze , straiten
در مضیقه گذاشتن
stint
در کار خود ماهر و خوش سلیقه
artist
دقیقه
M , minute
دقیقه شمار
minute-hand
رفیقه
lovers
سلیقه
taste, tact
شقیقه
temple, hemicrany, megrim
صدیقه
truthful or pious
طریقه
method , manner, pattern , system , track , wise
عتیقه
antique, relic, old or antiquated
عتیقه شناس
antiquarian , antiquary
مضایقه
sparing
مضایقه کردن
scrimp , spare , stint
مضیقه
distress , extremity , hardship , pinch , shortage , squeeze , strait , straitjacket
مضیقه مالی
encumbrance
هم سلیقه
like-minded
وابسته به عتیقه ها و آثار باستانی
antiquarian
وثیقه
security, bond, written undertaking
وثیقه دادن
pledge , mortgage , deposit
کج سلیقه
of bad tastes or tacts, awkward ill-natured
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس