دیکشنری فارسی به انگلیسی


ارجح
ارجح بودن
ارجح تر
ارجح ترین
ارجح دانستن
ارجحیت
ارجحیت دادن
ارجحیت داشتن
ارجمند
ارحم الراحمین
اردبیل
اردستان
اردشیر
اردن
اردنگ
اردنگی
ارده
اردو
اردوال
اردوگاه
اردوگاه اسرا
اردوگاه توریستی
اردوگاه ساختن
اردوکشی
اردوی کار زندانیان
اردک
اردک چینی
اردک دریایی
اردک ماهی
اردک ماهی کوچک
اردک کوچک
اردکان
اردیبهشت
ارز
ارز قومی
ارز کم ارزش
ارزاق
ارزان
ارزان شدن
ارزان کردن
ارزانی
ارزانی داشتن
ارزروم ارضروم
ارزش
ارزش اسمی
ارزش اضافی
ارزش اقتصادی
ارزش بی چون
ارزش ترازی
ارزش ترازی کردن
ارزش خالص
ارزش دار
ارزش داشتن
ارزش سنج
ارزش ظاهری
ارزش قایل شدن
ارزش گذاری
ارزش مطلق
ارزش معنوی
ارزش های اجتماعی
ارزش های اخلاقی
ارزش کاست
ارزش کاهی کردن
ارزشمند
ارزشمند بودن
ارزشمند کردن
ارزشمندی
ارزشیابی
ارزشیابی کردن
ارزمند
ارزن
ارزندگی
ارزنده
ارزکاهی
ارزکاهی کردن
ارزیاب
ارزیابی
ارزیابی اعتبار
ارزیابی پذیر
ارزیابی مجدد


اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس