آب کاسنی

معنی آب کاسنی در لغت نامه دهخدا


آب کاسنی. [ ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آبی که از کوفتن و فشردن برگ کاسنی حاصل کنند مداوا را.

معنی آب کاسنی به فارسی


آبی که از کوفتن و فشردن برگ کاسنی حاصل کنند

معنی آب کاسنی در فرهنگ معین


-

معنی آب کاسنی در فرهنگ فارسی عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس