آب کاسنی

معنی کلمه آب کاسنی به فارسی


آبی که از کوفتن و فشردن برگ کاسنی حاصل کنند

معنی آب کاسنی در لغت نامه دهخدا


آب کاسنی .
[ ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آبی که از کوفتن و فشردن برگ کاسنی حاصل کنند مداوا را.<

معنی آب کاسنی در فرهنگ لغت معین


-

معنی آب کاسنی در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس