اخروی

معنی کلمه اخروی به فارسی


منسوب به اخری و آخرت به معنی آن جهان, جهان دیگر, روز بازپسین
( صفت ) منسوب به اخری آن جهانی مقابل دنیوی دنیاوی 0 یا اجر اخروی 0 پاداشی که در جهان دیگر بموئ منان دهند 0

معنی اخروی در لغت نامه دهخدا


اخروی. [ اُ رَ وی ی ] (ع ص نسبی ) منسوب به اُخری. مقابل دنیوی و دنیاوی.

معنی اخروی در فرهنگ لغت معین


(اُ رَ) [ ع . ] (ص نسب .) آن جهانی ؛منسوب به آخرت .

معنی اخروی در فرهنگ عمید


مربوط به جهان دیگر؛ آن جهانی.
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس