اسامی

معنی کلمه اسامی به فارسی


نامها, جمع اسم
( اسم ) جمع اسم نامها اسمها
اسامه بن زید حب رسول

معنی اسامی در لغت نامه دهخدا


اسامی .
[ اَ ] (ع اِ) ج ِ اسماء.
جج ِ اسم .
(غیاث اللغات ).
نامها : حاضران گفتند تفصیل اسامی ایشان بازگوی .
(کلیله و دمنه ).
اسامی ساکنان کوی او دریک ورق دیدم در آن دیباچه ٔ دولت حدیث ما نمیگنجد.
امیرحسن دهلوی .

اسامی .
[ اُ می ی ] (ص نسبی ) منسوب به أسامةبن زید حب ّ رسول (ص ).
(انساب سمعانی ).<

معنی اسامی در فرهنگ لغت معین


( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ اسم ؛ نام ها، اسم ها.

معنی اسامی در فرهنگ عمید


= اسم
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس