معنی کلمه افاده به فارسی

افاده
افادت: فایده دادن, فایده رساندن , فایده گرفتن , درفارسی افاده به معنی تکبر وخودبینی وخودنمایی هم گفته میشود
1 - ( مصدر ) فایده دادن سود رسانیدن 2 - ( اسم ) تکبر خودبینی . جمع : افادات . یا افاد. کلام . مفهوم سخن معنی آن .
فایده گرفتن . کسب فائده کردن
افاده رسانیدن
( مصدر ) فایده بخشیدن سود دادن .
افاده فروختن
در تداول بمعنی افاده کردن تکبر کردن .
افاده کردن
فایده بخشیدن فایده دادن
پر افاده
( صفت ) پر ادعا .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس