افاده

معنی کلمه افاده به فارسی


افادت: فایده دادن, فایده رساندن , فایده گرفتن , درفارسی افاده به معنی تکبر وخودبینی وخودنمایی هم گفته میشود
1 - ( مصدر ) فایده دادن سود رسانیدن 2 - ( اسم ) تکبر خودبینی . جمع : افادات . یا افاد. کلام . مفهوم سخن معنی آن .
فایده گرفتن . کسب فائده کردن
( مصدر ) فایده بخشیدن سود دادن .
در تداول بمعنی افاده کردن تکبر کردن .
فایده بخشیدن فایده دادن
( صفت ) پر ادعا .

معنی افاده در لغت نامه دهخدا


افاده. [ اِ دَ / دِ ] (از ع ، اِمص ) در تداول عامیانه ، کبر. برتنی. خودفروشی. تکبر. فیس. نخوت. عجب. (یادداشت بخط مؤلف ). مأخوذ از تازی ، اظهار فضل و شرف در صورتی که دارای آن نباشد. (ناظم الاطباء).
- افاده کردن ؛ کبر نمودن. فیس کردن. (یادداشت بخط مؤلف ). بخود بستن فضل و شرف. (ناظم الاطباء). افاده فروختن. رجوع به افاده فروختن و کردن شود.
- بی افاده ؛ بی کبر. بی نخوت. غیرمتکبر.
- پرافاده ؛ پرنخوت. بسیار متکبر. بسیار خودبین.
|| مأخوذ از تازی ؛ بخشش. فایده. (ناظم الاطباء).

معنی افاده در فرهنگ لغت معین


(اِ دِ) [ ع . افادة ] 1 - (مص م .) فایده رساندن ، سود دادن . 2 - (اِمص .) تکبر، خودبینی .

معنی افاده در فرهنگ عمید


۱. تکبر؛ خودبینی؛ خودنمایی. ۲. فایده دادن؛ فایده رساندن. ۳. فایده گرفتن.

معنی افاده به انگلیسی


اسم
pride
تکبر , غرور , عظمت , افتخار , مباهات , فخر , سرافرازی , برتنی , افاده , سبب مباهات
snobbery
افاده , رفتار از روی خودستایی , افاده فروشی
snobbism
افاده
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس