کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه افاده به فارسی

افاده
افادت: فایده دادن, فایده رساندن , فایده گرفتن , درفارسی افاده به معنی تکبر وخودبینی وخودنمایی هم گفته میشود
1 - ( مصدر ) فایده دادن سود رسانیدن 2 - ( اسم ) تکبر خودبینی . جمع : افادات . یا افاد. کلام . مفهوم سخن معنی آن .
فایده گرفتن . کسب فائده کردن
افاده رسانیدن
( مصدر ) فایده بخشیدن سود دادن .
افاده فروختن
در تداول بمعنی افاده کردن تکبر کردن .
افاده کردن
فایده بخشیدن فایده دادن
پر افاده
( صفت ) پر ادعا .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس