افاده

معنی کلمه افاده به فارسی


افادت: فایده دادن, فایده رساندن , فایده گرفتن , درفارسی افاده به معنی تکبر وخودبینی وخودنمایی هم گفته میشود
1 - ( مصدر ) فایده دادن سود رسانیدن 2 - ( اسم ) تکبر خودبینی . جمع : افادات . یا افاد. کلام . مفهوم سخن معنی آن .
فایده گرفتن . کسب فائده کردن
( مصدر ) فایده بخشیدن سود دادن .
در تداول بمعنی افاده کردن تکبر کردن .
فایده بخشیدن فایده دادن
( صفت ) پر ادعا .

معنی افاده در لغت نامه دهخدا


افاده .
[ اِ دَ / دِ ] (از ع ، اِمص ) در تداول عامیانه ، کبر.
برتنی .
خودفروشی .
تکبر.
فیس .
نخوت .
عجب .
(یادداشت بخط مؤلف ).
مأخوذ از تازی ، اظهار فضل و شرف در صورتی که دارای آن نباشد.
(ناظم الاطباء).
- افاده کردن ؛ کبر نمودن .
فیس کردن .
(یادداشت بخط مؤلف ).
بخود بستن فضل و شرف .
(ناظم الاطباء).
افاده فروختن .
رجوع به افاده فروختن و کردن شود.
- بی افاده ؛ بی کبر.
بی نخوت .
غیرمتکبر.
- پرافاده ؛ پرنخوت .
بسیار متکبر.
بسیار خودبین .
|| مأخوذ از تازی ؛ بخشش .
فایده .
(ناظم الاطباء).<

معنی افاده در فرهنگ لغت معین


(اِ دِ) [ ع . افادة ] 1 - (مص م .) فایده رساندن ، سود دادن . 2 - (اِمص .) تکبر، خودبینی .

معنی افاده در فرهنگ عمید


۱. تکبر؛ خودبینی؛ خودنمایی. ۲. فایده دادن؛ فایده رساندن. ۳. فایده گرفتن.

معنی افاده به انگلیسی


اسم
pride
تکبر , غرور , عظمت , افتخار , مباهات , فخر , سرافرازی , برتنی , افاده , سبب مباهات
snobbery
افاده , رفتار از روی خودستایی , افاده فروشی
snobbism
افاده
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس