اقنوم

معنی کلمه اقنوم به فارسی


( اسم ) 1 - شخص . 2 - اصل چیزی سبب اشیا. جمع : اقانیم

معنی اقنوم در لغت نامه دهخدا


اقنوم .
[ اُ / اَ ] (اِ) سریانی یا یونانی ، اصل هر چیزی .
ج ، اقانیم .
(منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (کشاف اصطلاحات الفنون ).
|| نصاری گویند اقنوم عبارت از ظهورات باری تعالی است و اب و ابن و روح القدس اشاره بدوست و اقنوم سه است اقنوم وجود و اقنوم علم و اقنوم حیات و اینها را نه عین دانند و نه زاید بر ذات .
جل جلاله عما یقولون .
(آنندراج ) (ناظم الاطباء).
آنها از وجود به پدر و از حیوة بروح القدس و از علم بکلمه تعبیر کرده و گویند اقنوم کلمه در حضرت عیسی با وجود او یکی شده و در ذات او علیه السلام حلول یافته است .
(کشاف اصطلاحات الفنون از تفسیر کبیر) : سه اقنوم و سه قرقف را ببرهان بگویم مختصر شرح موفّی ̍.
خاقانی (از شرفنامه ٔ منیری ).
- اقنوم ثلاثه ؛ کنایه از اب و ابن و روح القدس است و هم کنایه از نبات و جماد و حیوان است که موالید ثلاثه گویند.
(انجمن آرای ناصری ).<

معنی اقنوم در فرهنگ لغت معین


( اُ ) [ معر. ] (اِ.) 1 - شخص . 2 - اصل چیزی . ج . اقانیم .

معنی اقنوم در فرهنگ عمید


۱. شخص؛ کالبد. ۲. اصل و سبب چیزی. * سه اقنوم: در آیین مسیحیت، اَب، ابن، و روح القُدُس؛ اقانیم ثلاثه.
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس