الخمسه

معنی کلمه الخمسه به فارسی


کلمات پنج حرفی .

معنی الخمسه در لغت نامه دهخدا


-

معنی الخمسه در فرهنگ لغت معین


-

معنی الخمسه در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس