اماله کردن

معنی کلمه اماله کردن به فارسی


تنقیه کردن شستشوی روده ها

معنی اماله کردن در لغت نامه دهخدا


اماله کردن .
[ اِ ل َ / ل ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تنقیه کردن .
شستشوی روده ها.
رجوع به اماله شود.<

معنی اماله کردن در فرهنگ لغت معین


-

معنی اماله کردن در فرهنگ عمید


-

معنی اماله کردن به انگلیسی


فعل
inject
زدن , تزریق کردن , اماله کردن , سوزن زدن
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس