امشی

معنی کلمه امشی به فارسی


دارویی از مواد نفتی که آنرا برای دفع حشرات بخصوص مگس با تلمبه بهوا می پاشند .
تلمبه ای که با آن امشی می پاشند
زدن تلمبه امشی تا امشی بپاشد

معنی امشی در لغت نامه دهخدا


امشی .
[ اِ ] (اِ) دارویی از مواد نفتی که آن رابرای دفع حشرات بخصوص مگس با تلمبه بهوا می پاشند.<

معنی امشی در فرهنگ لغت معین


(اِ) [ انگ . ] (اِ.) محلول حشره کش .

معنی امشی در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس