انقلاب میجی ژاپن

معنی کلمه انقلاب میجی ژاپن به فارسی


-

معنی انقلاب میجی ژاپن در لغت نامه دهخدا


-

معنی انقلاب میجی ژاپن در فرهنگ لغت معین


-

معنی انقلاب میجی ژاپن در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
فروشگاه آنالی
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس