معنی کلمه اواز به فارسی

اواز
دپارتمانی مشکل از قسمتی از ایل دفرانس و پیکاردی . حاکم نشین بوز نایب الحکومه نشین کلرمون کمپینی سانلی 4 آرندیسمان 35 کانتون 698 کمون . 5887 کیلومتر مربع 606320 سکنه .
آوازه, آوا, اوا: بانگ, صوت, نغمه, آهنگ
ارتاوازد
پدر واجه
اوازه
آواز: بانگ, صوت, نغمه, صیت, شهرت
اوازی
کمه رابطه است به معنی با
چاواز
دهی از دهستان نهار جانات بخش حوم. شهرستان بیرجند .
سقاواز
دهی جزئ دهستان کیوی بخش سنجید شهرستان هرو آباد آب از چشمه .
فراواز
نام دو رود است از رودهای بخارا که یکی را فراواز علیا گویند و دیگری را فراواز سفلی گویند .
هماوازی کردن
1- در آواز وسرود همراهی کردن : تو هم ای دل . بره حق گستاخ باشباهنگ هماوازی کن . ( بهار ) 2- همداستانی کردن موافقت کردن .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم
فروشگاه کمپو
لوکسین شاپ سامانه ارسال پیامک پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس