اواز

معنی کلمه اواز به فارسی


دپارتمانی مشکل از قسمتی از ایل دفرانس و پیکاردی . حاکم نشین بوز نایب الحکومه نشین کلرمون کمپینی سانلی 4 آرندیسمان 35 کانتون 698 کمون . 5887 کیلومتر مربع 606320 سکنه .
آوازه, آوا, اوا: بانگ, صوت, نغمه, آهنگ

معنی اواز در لغت نامه دهخدا


-

معنی اواز در فرهنگ لغت معین


-

معنی اواز در فرهنگ عمید


-

معنی اواز به انگلیسی


اسم
tune
اواز , اهنگ , رنگ , نغمه , لحن , خنیا , اهنگ صدا , نوا , لحن تلفظ
air
هوا , باد , جریان هوا , فضا , نسیم , استنشاق , هر چیز شبیه هوا , نفس , شهیق , سیما , اوازه , اواز , اهنگ , نما
song
غنا , اواز , سرود , تصنیف , شعر , ترانه , سرود روحانی , نغمه , خنیا
sing
اواز , سرود , تصنیف
croon
اواز , زمزمه
singsong
اواز , سرود یک نواخت , یک وزنی
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه آنالی نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس