کسب درآمد اینترنتی
معنی کلمه اواز به فارسی

اواز
دپارتمانی مشکل از قسمتی از ایل دفرانس و پیکاردی . حاکم نشین بوز نایب الحکومه نشین کلرمون کمپینی سانلی 4 آرندیسمان 35 کانتون 698 کمون . 5887 کیلومتر مربع 606320 سکنه .
آوازه, آوا, اوا: بانگ, صوت, نغمه, آهنگ
ارتاوازد
پدر واجه
اوازه
آواز: بانگ, صوت, نغمه, صیت, شهرت
اوازی
کمه رابطه است به معنی با
چاواز
دهی از دهستان نهار جانات بخش حوم. شهرستان بیرجند .
سقاواز
دهی جزئ دهستان کیوی بخش سنجید شهرستان هرو آباد آب از چشمه .
فراواز
نام دو رود است از رودهای بخارا که یکی را فراواز علیا گویند و دیگری را فراواز سفلی گویند .
هماوازی کردن
1- در آواز وسرود همراهی کردن : تو هم ای دل . بره حق گستاخ باشباهنگ هماوازی کن . ( بهار ) 2- همداستانی کردن موافقت کردن .
در صورتی که از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
شبکه مترجمین ایران فروشگاه کمپو سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس