به دیده‌ی اغماض نگریستن

معنی کلمه به دیده‌ی اغماض نگریستن به فارسی


-

معنی به دیده‌ی اغماض نگریستن در لغت نامه دهخدا


-

معنی به دیده‌ی اغماض نگریستن در فرهنگ لغت معین


-

معنی به دیده‌ی اغماض نگریستن در فرهنگ عمید


-
اگر از نظر شما معنی این عبارت صحیح نیست، لطفا معنی پیشنهادی خود رو در این قسمت ثبت کنید.
افزونه دیکشنری و مترجم فایرفاکس و کروم
ترجمه آنلاین فروشگاه کمپو نرم افزاری مریم پیام نگار
تبلیغات در آبادیس